O meni

'NEKATERI SAMO POSLUŠAJO, DRUGI ZNAMO TUDI SLIŠATI'

Življenje je polno nepredvidenih obratov in presenečenj. Tudi pri meni je bilo podobno.

Kljub temu, da me že od nekdaj zanima človeška duša in dogajanje znotraj nas samih, hkrati pa je globoko v meni želja biti sopotnik človeku tudi v njegovih manj lepih trenutkih, me je življenjska pot najprej pripeljala do študija ekonomskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju sem dolga leta delala v neizprosnih pogojih korporativnega okolja na različnih delovnih mestih. Zadnjih 15 let sem se na različne načine veliko ukvarjala tudi z ljudmi – kot vodja, motivator, član in vodja projektnih skupin, itd.. Spoznala sem veliko stisk, ki jih ljudje doživljajo tako zaradi vse težjih pogojev dela kot zaradi osebnih problemov. Vedno sem jim v okviru danih možnosti skušala pomagati po najboljši vesti.

Leta 2007 pa sem izvedela za možnost študija psihoterapije tudi v Sloveniji na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in se leta 2008 vpisala na študij propedevtike, po dveh letih pa še na specialistični študij Logoterapije pod vodstvom priznane psihiatrinje in logoterapevtke, dr. Cvijete Pahljina. Oktobra 2013 sem študij uspešno zaključila z diplomskim delom s področja Logoterapije.

V času študija sem se srečala tudi z lastno osebno izkušnjo psihoterapije, ki je eden od pogojev za uspešno delo s klienti. Za sabo imam 80 ur skupinske psihoterapije in več kot 200 ur individualne psihoterapije v dveh različnih psihoterapevtskih pristopih. Še vedno redno obiskujem lastno terapijo in raziskujem različne pristope tudi skozi oči klienta.

V okviru študija sem opravila različne prakse in prostovoljno delo z raznimi skupinami pomoči potrebnih. Ena od takih je bilo delo s starostniki v domu za starejše občane v Fužinah. Sodelovala sem pri postavitvi telefona za pomoč v stiski Psihofon, sodelujem z Društvom študentov medicine na projektu V odsevu, ki se ukvarja z ozaveščanjem in destigmatizacijo mentalnih bolezni. V januarju 2014 sem začela sodelovati pri vzpostavljanju Psihoterapevtske ambulante v okviru Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, pri kateri sem sodelovala kot pro bono terapevt in se udeleževala rednih skupinskih supervizij. Sem tudi članica debatnega kluba, v katerem se redno srečujemo psihoterapevti, psihiatri in psihologi pod okriljem Inštituta Karakter.

Sodelujem z Inštitutom Stopinje, s katerim izvajamo različne projekte s področja duševnega zdravja. Eden takih je Mavrični dan, s katerim materam, ki prestajajo kazen v zaporu na Igu in njihovim otrokom, omogočamo različne skupne dejavnosti v času obiskov.

Svoje delo opravljam pod redno supervizijo mentorjev dr. Cvijete Pahljina in dr. Boruta Škodlarja, hkrati pa v celoti spoštujem in delujem v skladu z Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in najnovejšim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Sicer pa sem radoveden človek, ki ima rad dobre knjige, morje, fotografijo, potovanja in svoja dva odrasla otroka. In ki ga iskreno zanimajo ljudje in njihove življenjske zgodbe.

»Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your freedom to choose how you will respond to the situation.«
»Sile, ki so zunaj našega nadzora, nam lahko vzamejo vse, kar imamo, razen ene stvari, naše svobode izbire, kako se bomo odzvali na neko situacijo.« Viktor E. Frankl