Povezave

Informacije o Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo
http://www.skzp.org/

Uradna stran Instituta Viktorja Frankla z Dunaja, kjer najdete vse informacije o dr. Viktorju Franklu, začetniku logoterapije
http://www.viktorfrankl.org/e/index.html

Stran, na kateri izveste več o načelih logoterapije
http://www.stopinje.si/

Uradna stran prve fakultete za psihoterapevtsko znanost v Sloveniji
http://sfu-ljubljana.si/index.php/sl/

Uradna stran Projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS)
http://projekt-vodsevu.org/

»So live as if you were living already for the second time and as if you had acted the first time as wrongly as you are about to act now!«
»Torej, živi, kot da bi živel že drugič in kot da ti je prvič spodletelo enako, kot ti lahko tudi tokrat!« Viktor E. Frankl