Kako začeti?

Za tiste, ki se do sedaj s terapijo še niste srečali, še nekaj osnovnih napotkov, kako sploh začeti in kako konkretno stvari tečejo v praksi.

Po telefonskem dogovoru za uro in kraj prvega srečanja, se dobimo na uvodnem razgovoru. Namenjen je spoznavanju, je trenutek, ko se odkrijejo prvi problemi in postavijo okvirni cilji terapije. Dogovorimo se za pogostost srečanj, ki je običajno enkrat tedensko po eno terapevtsko uro (50 minut), lahko pa seveda tudi bolj ali manj pogosto, odvisno od potreb klienta in ciljev terapije. Pogovorimo se tudi o ostalih bolj tehničnih vprašanjih in po potrebi razjasnimo vprašanja, ki jih ima klient o poteku terapije.

Po uvodnem razgovoru se običajno začne pravo terapevtsko delo.

»So live as if you were living already for the second time and as if you had acted the first time as wrongly as you are about to act now!«
»Torej, živi, kot da bi živel že drugič in kot da ti je prvič spodletelo enako, kot ti lahko tudi tokrat!« Viktor E. Frankl