Kako začeti?

Za tiste, ki se do sedaj s terapijo še niste srečali, še nekaj osnovnih napotkov, kako sploh začeti in kako konkretno stvari tečejo v praksi.

Po telefonskem dogovoru za uro in kraj prvega srečanja, se dobimo na uvodnem razgovoru. Namenjen je spoznavanju, je trenutek, ko se odkrijejo prvi problemi in postavijo okvirni cilji terapije. Dogovorimo se za pogostost srečanj, ki je običajno enkrat tedensko po eno terapevtsko uro (50 minut), lahko pa seveda tudi bolj ali manj pogosto, odvisno od potreb klienta in ciljev terapije. Pogovorimo se tudi o ostalih bolj tehničnih vprašanjih in po potrebi razjasnimo vprašanja, ki jih ima klient o poteku terapije.

Po uvodnem razgovoru se običajno začne pravo terapevtsko delo.

»The meaning of life is to give life meaning.«
»Smisel življenja je v tem, da mu damo smisel.« Viktor E. Frankl