Kako začeti?

Za tiste, ki se do sedaj s terapijo še niste srečali, še nekaj osnovnih napotkov, kako sploh začeti in kako konkretno stvari tečejo v praksi.

Po telefonskem dogovoru za uro in kraj prvega srečanja, se dobimo na uvodnem razgovoru. Namenjen je spoznavanju, je trenutek, ko se odkrijejo prvi problemi in postavijo okvirni cilji terapije. Dogovorimo se za pogostost srečanj, ki je običajno enkrat tedensko po eno terapevtsko uro (50 minut), lahko pa seveda tudi bolj ali manj pogosto, odvisno od potreb klienta in ciljev terapije. Pogovorimo se tudi o ostalih bolj tehničnih vprašanjih in po potrebi razjasnimo vprašanja, ki jih ima klient o poteku terapije.

Po uvodnem razgovoru se običajno začne pravo terapevtsko delo.

»Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your freedom to choose how you will respond to the situation.«
»Sile, ki so zunaj našega nadzora, nam lahko vzamejo vse, kar imamo, razen ene stvari, naše svobode izbire, kako se bomo odzvali na neko situacijo.« Viktor E. Frankl