SVETOVANJE NA DELOVNEM MESTU

(ang. Workplace Counceling, tudi ‘Social Counseling in the Workplace’)

Živimo v času, ki ga zaznamuje neznanska naglica na vseh področjih življenja. Hitrost sprememb tako v poslovnem okolju kot v osebnem življenju je zaradi globalizacije, digitalizacije in vse večjih zahtev po dobičkih, postala skoraj neobvladljiva.
Človek je sicer prilagodljivo bitje, ampak včasih v vrtincu zahtev po vse več in več pride do točke, ko enostavno ne more ali ne zna več naprej. Tudi to se dogaja tako v poslovnem kot v osebnem življenju posameznika.
Ljudje v takih trenutkih reagiramo oz. se spopadamo s tem na različne načine – eni se še bolj zakopljejo v delo, nekateri zbolijo, drugi si poiščejo strokovno pomoč, v vsakem primeru pa so posledice lahko hude.
Če pogledamo skozi oči delodajalca, ki naj bi poskrbel za to, da delovni procesi tečejo čimbolj tekoče in učinkovito, hkrati pa so njegovi zaposleni zadovoljni, polni energije in pripravljeni na dodatne izzive, mu je gotovo v interesu, da ustvari tako delovno okolje, ki bo to omogočalo.
Eden od ukrepov, ki pomaga do takšnega stanja in bi ga rada v tem članku predstavila, je 'Svetovanje na delovnem mestu' (ang. 'Social Counseling in the Workplace’). V tujini je to že nekajletna praksa, pri nas pa je tak način podpore zaposlenim šele v povojih, zato tudi nimamo dobrega slovenskega izraza/prevoda za te vrste ukrepov. Gotovo pa je to nekaj, kar spada v nabor ukrepov za certifikat Družini prijazno podjetje.

Kaj je Svetovanje na delovnem mestu?

Svetovanje na delovnem mestu pomeni, da imajo vsi zaposleni v okviru svoje organizacije možnost hitrega in anonimnega dostopa do strokovnjaka, ki jim lahko pomaga v različnih kriznih situacijah, povezanih z njihovim delom ali osebnimi problemi na splošno. Nekaj možnih intervencij:

Na kakšen način se ta storitev izvaja?

Usposobljeni strokovnjaki (največkrat različni svetovalci, trenerji, psihoterapevti, psihologi), ki so lahko zaposleni v sami organizaciji, v okviru kadrovske službe ali posebne organizacijske enote, ali pa so to zunanji sodelavci, ki delajo za podjetje po pogodbi, nudijo pomoč in svetovanje na različne načine, na primer:

Metode se seveda lahko razlikujejo od svetovalca do svetovalca, vsem pa je skupno to, da želijo hitro in učinkovito nuditi pomoč.

Ključni faktorji uspeha

Pri vsem zgoraj naštetem moramo upoštevati nekaj faktorjev, brez katerih je uspešnost takega delovanja lahko vprašljiva. Pomembno je, da:

Prednosti za delodajalca

Poleg očitnih prednosti take vrste pomoči za zaposlene, so seveda pomembne tudi prednosti za delodajalca:

Dobre prakse iz tujine

Eden od primerov dobre prakse iz tujine je ECB (Evropska Centralna Banka), ki je od leta 2008 do 2016 na svojem sedežu v Frankfurtu, kjer je tudi največ zaposlenih (cca 500), sodelovala z zunanjo svetovalko (Social Counsellor) s tega področja, psihologinjo Beate von Devivere. Avtorica več knjig, med drugim zadnje z naslovom 'Meaningful Work; Viktor Frankl's Legacy fort he 21st Century' iz leta 2018, je po zaključenem sodelovanju z ECB naredila temeljito analizo, ki je pokazala, da je Svetovanje na delovnem mestu prineslo vse tisto, o čemer govorim zgoraj. Samo kratek izsek iz analize:

»Get to know yourself!«
»Spoznaj samega sebe!« Sokrat