Komu je namenjena?

Psihoterapija lahko koristi skoraj vsakemu posamezniku, raziskave pa so pokazale, da jo nujno potrebuje od 5% do 20% poprečne populacije.

Kot že rečeno, lahko s psihoterapijo dosežemo določeno osebnostno rast in kvalitetnejše življenje, lahko pa nam koristi tudi pri razreševanju širokega spektra osebnih težav, kot so:

Če se vam torej zdi, da sami ne najdete več prave poti za rešitev svojih čustvenih in psiholoških problemov, je morda psihoterapija prava pot.

"NEKATERI SAMO POSLUŠAJO, DRUGI ZNAMO TUDI SLIŠATI"

»So live as if you were living already for the second time and as if you had acted the first time as wrongly as you are about to act now!«
»Torej, živi, kot da bi živel že drugič in kot da ti je prvič spodletelo enako, kot ti lahko tudi tokrat!« Viktor E. Frankl